แนะนำฟีเจอร์แชท

แนะนำฟีเจอร์แชท

image

ฟีเจอร์แชท แบ่งเครื่องมือออกเป็น 5 ส่วนหลัก

1. แถบสถานะแชท

Oho Chat ได้แยกสถานะของแชททั้งหมดที่เข้ามาในธุรกิจของคุณไว้ตามประเภทต่างๆ ให้คุณสามารถเลือกกรองดูได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น สถานะเหล่านี้ Oho Chat ได้เรียงลำดับตามความสำคัญไว้ให้แล้ว โดยมีสถานะดังนี้ โดยที่ตัวเลขข้างๆ ชื่อประเภทแชทจะเป็นจำนวนแชท

image
 • ทั้งหมด - แชททั้งหมดของธุรกิจ
 • แชทปักหมุด - แชทที่ติดตามผลหรือกดติดดาวไว้

ต้องการความช่วยเหลือ

 • เรียกแอดมิน - แชทที่รอแอดมินตอบ ยังไม่มีแอดมินคนไหนรับไปดูแล
 • แชทบอทตอบแล้ว - แชทที่แชทบอทใช้คำตอบอัตโนมัติตอบกลับไปเรียบร้อยแล้ว
 • แชทบอทตอบไม่ได้ - แชทที่ไม่มีคำตอบอัตโนมัติจากแชทบอท

กำลังดูแล

 • แชทของคุณ - แชทที่คุณกำลังดูแลอยู่
 • แชทของทีม - แชทที่แอดมินคนอื่นกำลังดูแลอยู่

เสร็จสิ้น

 • จบแชทแล้ว - แชทที่เคยมีแอดมินดูแล แล้วกดจบแชทเรียบร้อยแล้ว

2. แถบแชท

image

แถบแชทจะแสดงแชทแยกตามแชทของผู้แชทเข้ามาที่ธุรกิจของคุณ

 • สามารถพิมพ์เพื่อค้นหา ชื่อ อีเมล เบอร์โทร จากแถบค้นหาได้
 • กดไอคอนตัวกรองเพื่อเปิดตัวกรองออกมา สามารถกรองด้วยแท็กหรือช่องทางได้
 • image
 • แถบรายชื่อจะแสดงสถานะของหมวดหมู่แชทด้านขวามือของแชท แชทที่จบแล้ว, แชทที่แชทบอทตอบแล้ว

3. ห้องแชท

image

เมื่อกดที่แชทในแถบแชทแล้ว จะสามารถเข้าสู่ห้องแชทของลูกค้านั้นๆ ได้

 • กดรูปดาว ⭐️ ตรงมุมขวาบน เพื่อติดตามแชท แชทที่ถูกติดาวจะไปปรากฎในแถบติดตามผล ทำให้เข้าถึงแชทนี้ได้เร็วขึ้น
 • ห้องแชทจะสามารถเข้าไปดูปฏิสัมพันธ์ที่ลูกค้าคนนี้เคยมีกับธุรกิจมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพที่เคยส่ง หรือข้อความบันทึกจากระบบ
 • เมื่อกดที่แถบด้านล่างที่เขียนว่า “ตอบเพื่อรับแชทนี้ทันที” จะสามารถตอบกลับแชทของลูกค้าได้
 • สามารถตอบกลับเป็น ข้อความ รูปภาพ ไฟล์ หรือข้อความตอบกลับที่ถูกบันทึกไว้ได้
 • กดไอคอนรูปจรวดหรือปุ่ม enter เพื่อส่ง

สถานะของแชทห้องแชท

ด้านบนของห้องจะมีสถานะของแชทนั้นๆ ปรากฏอยู่พร้อมกับสิ่งที่แอดมินที่เข้ามาดูสามารถทำได้

(อ่านเกี่ยวกับสถานะของห้องแชทโดยละเอียด)

ตัวอย่างแถบสถานะ

image
image

4. แถบข้อมูลลูกค้า

image

เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลเกิดขึ้น ระบบจะขึ้นบันทึกเวลาและชื่อผู้แก้ไขให้อัตโนมัติ ด้านล่างของแถบข้อมูลทั่วไป

 • แสดงข้อมูลของลูกค้า
 • ข้อมูลใดที่ Oho Chat สามารถดึงได้จาก Facebook หรือ LINE จะถูกดึงมาแสดงโดยอัตโนมัติ (ขึ้นอยู่กับการได้รับ Permission จากแพลตฟอร์มเหล่านั้น)

แถบข้อมูลลูกค้าประกอบด้วย

 • ชื่อลูกค้า และช่องทางแชท: สามารถกดคำว่า ดูโปรไฟล์ Facebook เพื่อไปสู่ Facebook ของลูกค้าคนนั้นได้
 • แนะนำโดย Oho: ระบบจะแนะนำ Insight ที่เกี่ยวกับลูกค้าผู้นี้ให้
 • ข้อมูลทั่วไป: กด ไอคอนรูปดินสอ เพื่อแก้ไขข้อมูล
 • ดูการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม

 • แท็ก: เลือก-สร้าง-ลบแท็กของลูกค้า
  • กด +เพิ่มแท็ก เพื่อเลือกแท็กที่มี หรือสร้างแท็กใหม่ให้กับลูกค้าคนนี้
  • กด X กากบาท ที่อยู่ข้างหลังแท็กที่ติดไว้แล้ว เพื่อลบแท็ก
 • บันทึก: ใช้สำหรับบันทึกโน้ตข้อมูลเพื่อสื่อสารกับแอดมินคนอื่น หรือจดบันทึกเกี่ยวกับลูกค้าคนนี้เก็บไว้
  1. (แอดมินทุกคนจะสามารถเห็นบันทึกได้)

  2. กด +เพิ่มบันทึก เพื่อเพิ่มบันทึก
  3. กด แนบไฟล์ เพื่อเพิ่มไฟล์หรือภาพ สามารถแนบได้ 1 ไฟล์
image

แก้ไขชื่อที่แสดงของลูกค้า

จากหน้าต่างข้อมูลทั่วไปของลูกค้า สามารถกดไอคอนดินสอข้าง ๆ ชื่อลูกค้า เพื่อแก้ไขชื่อที่แสดงบน Oho Chat โดยที่ชื่อที่แก้ไขนี้จะไม่กระทบกับชื่อลูกค้าบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ และลูกค้าจะไม่รับทราบการแก้ไขนี้

image
image