ขั้นที่ 5 การติดต่อขอความช่วยเหลือ

ขั้นที่ 5 การติดต่อขอความช่วยเหลือ

  1. ติดต่อเพื่อสอบถามเรื่องปัญหาการติดตั้งและใช้งาน

image

2. ผ่านช่องทาง Facebook และ LINE OA

image