แต่ละแพ็กเกจมีข้อจำกัดอะไรบ้าง

แต่ละแพ็กเกจมีข้อจำกัดอะไรบ้าง