ตั้งค่าหรือเพิ่มช่องทาง

ตั้งค่าหรือเพิ่มช่องทาง

ส่วนนี้สำหรับจัดการการเชื่อมต่อของธุรกิจของคุณและช่องทาง

ทุก ๆ ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อช่องทางได้ 2 ช่องทาง โดยสามารถเลือกเชื่อมต่อกับ 3 แอปพลิเคชันดังนี้ (สามารถเลือกเชื่อมแอปพลิเคชันใดก็ได้ ใน 3 แอปพลิเคชันนี้ แต่ไม่เกิน 2 ช่องทาง จะเลือกเชื่อม Facebook Page 2 Page ก็ได้)

  1. Facebook Page
  2. LINE OA
  3. Instagram
📢
หากต้องการเชื่อมต่อมากกว่า 2 ช่องทาง ให้กดปุ่ม เพิ่มจำนวนช่องทาง เพื่อติดต่อพูดคุยและชำระเงินเพื่อเพิ่มช่องทางกับทาง Customer Service ของ Oho Chat ได้เลย โดยราคาจะเป็น ราคาแพ็กเกจตั้งต้นเหมือนเดิม Standard, Pro, และ Premium  โดยใช้ได้ 2 ช่องทางเป็น Deafult และจะเป็น FB, LINE หรือ IG ก็ได้ค่ะ บวกกับ หากต้องการเพิ่มช่องทาง จะคิดเพิ่มเป็นช่องละ 150 x จำนวนช่องทางที่ต้องการเพิ่ม x ต่อจำนวนแอดมินทั้งหมด x จำนวนเดือน เท่ากับ ราคาที่ต้องชำระทั้งหมด (ก่อน VAT)

image

รายละเอียดแต่ละช่องทาง

  • ชื่อช่องทาง
  • สถานะ: เชื่อมต่อแล้ว, ไม่ได้เชื่อมต่อ
  • ชื่อบัญชีโซเชียลมีเดีย: กดที่ชื่อบัญชีโซเชียลมีเดียเพื่อไปสู่ช่องทางนั้น ๆ
  • จำนวนข้อความ: ขึ้นโควต้าของจำนวนข้อความที่สามารถใช้ได้ (ขึ้นอยู่กับโควต้าของแต่ละช่องทาง)
  • ปุ่ม ลบออก หรือ เชื่อมต่อ จะต้องมีบทบาทเป็น เจ้าของธุรกิจ เท่านั้นจึงสามารถลบการเชื่อมต่อได้