ขั้นที่ 4 แพ็กเกจและการชำระเงิน

ขั้นที่ 4 แพ็กเกจและการชำระเงิน

ส่วนนี้สำหรับการเปลี่ยนแพ็กเกจ ต่ออายุการใช้งาน ชำระเงินและดูประวัติการชำระเงินทั้งหมด ในหน้านี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก

1. ข้อมูลแพ็กเกจปัจจุบัน

  • แสดงแพ็กเกจปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ วันที่เริ่มต้นใช้งาน - วันที่สิ้นสุดการใช้งาน
  • สถานะการใช้งาน เช่น กำลังใช้งาน สิ้นสุดการใช้งาน พร้อมคำแนะนำเพื่อใช้งานต่อ
  • รวมถึงโควต้าต่าง ๆ ภายในแพ็กเกจที่ใช้งานไปแล้ว / ยังเหลืออยู่
image

2. ประวัติการชำระเงิน

แสดงประวัติการชำระเงินและสถานะของการชำระได้จากส่วนนี้

  • กดปุ่มลูกศร ⬇️  ด้านขวาของสถานะการชำระ เพื่อดาวน์โหลดใบเสร็จ *จะต้องใส่ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จในส่วนด้านล่างก่อน จึงจะกดดาวน์โหลดใบเสร็จได้
image

3. ประวัติการใช้งานแพ็กเกจ

แสดงประวัติการใช้งานแพ็กเกจที่สามารถใช้งานได้ (รวมถึงแพ็กเกจที่จ่ายเงินไว้ล่วงหน้า) และแพ็กเกจที่สิ้นสุดการใช้งานไปแล้ว โดยที่ประวัติของแพ็กเกจในส่วนนี้จะแสดงเฉพาะแพ็กเกจที่ชำระเงินสำเร็จเท่านั้น

image
image

4. ออกใบเสร็จ

ใส่ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จการชำระเงิน Oho Chat ได้

สามารถเลือกประเภทผู้เสียภาษีได้

  1. นิติบุคคล
  2. บุคคลธรรมดา
image
  • เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลที่อยู่
  • หากต้องการแก้ไขสามารถแก้ไขได้เลย แล้วกดบันทึกเพื่ออัปเดตข้อมูล

เมื่อใส่ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากต้องการดาวน์โหลดใบเสร็จสามารถไปกดดาวน์โหลดได้จากส่วนประวัติการชำระเงิน (ในข้อ 2)