แนะนำฟีเจอร์คลังสื่อ

แนะนำฟีเจอร์คลังสื่อ

คลังสื่อ (Media Library) ใช้สำหรับเก็บรูปภาพ หรือไฟล์ไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้การทำงานของสมาชิกในทีมทุกคนมีความสม่ำเสมอและแม่นยำมากที่สุด และยังสามารถดึงรูปภาพ ไฟล์มาใช้งานต่อได้โดยง่าย

แนะนำเครื่องมือ

image
 1. แถบประเภทไฟล์
 2. รายการไฟล์

1. แถบประเภทไฟล์

image

ใช้แถบนี้เพื่อเข้าถึงไฟล์ในคลังสื่อที่ได้รับการแบ่งหมวดหมู่ไว้แล้ว มีทั้งหมด 4 ตัวเลือก ตัวเลขด้านหลังคือ จำนวนไฟล์ในแต่ละประเภท

 1. ทั้งหมด: แสดงทุกไฟล์ที่อยู่ในคลังสื่อ
 2. รูปภาพ: ไฟล์ที่เป็นสกุล .jpeg, .png และอื่นๆ
 3. วิดีโอ: ไฟล์ที่เป็นสกุล .mp4, .mov
 4. ไฟล์: ไฟล์ที่เป็นสกุลอื่นๆ เช่น .doc, .pdf

2. รายการไฟล์

แสดงไฟล์ ตามหมวดหมู่ที่เลือกไว้จากแถบประเภทไฟล์

ตัวเลขด้านซ้ายบนคือ จำนวนไฟล์ทั้งหมดในประเภทนั้นๆ

image

เลือกการเรียงลำดับไฟล์ได้ 3 รูปแบบ

 • เพิ่มล่าสุด
 • ชื่อไฟล์
 • แก้ไขล่าสุด

image

ดูรายละเอียดเบื้องต้นของไฟล์

กดที่แต่ละไฟล์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม จะมีหน้าต่างรายละเอียดไฟล์ปรากฎขึ้นด้านขวา

image

โดยที่จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ด้านล่าง ดังตัวอย่าง

image

ประกอบด้วย

 • รหัส: รหัสของไฟล์
 • ขนาด: ขนาด และความกว้าง x ความยาวของรูป
 • วันที่อัปโหลด: วัน เวลาที่อัปโหลด
 • แก้ไขล่าสุดโดย: ชื่อของแอดมินที่เป็นผู้แก้ไขไฟล์นี้ล่าสุด

กดปุ่ม X ที่ขวาบนขอบจอเพื่อปิดหน้ารายละเอียดเพิ่มเติม