ขั้นที่ 2 เริ่มเชื่อม LINE OA FACEBOOK และ  IG

ขั้นที่ 2 เริ่มเชื่อม LINE OA FACEBOOK และ IG