ขั้นที่ 1 การสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่และสร้างธุรกิจ

ขั้นที่ 1 การสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่และสร้างธุรกิจ

1. เข้าลิงก์ https://app.oho.chat/login สามารถสมัครใช้งานโดยสร้างบัญชีผ่านอีเมล หรือบัญชี Facebook ได้

image
image
  1. กรณีสมัครใช้งานด้วยอีเมล → ลูกค้าใหม่กรอกอีเมลที่ต้องการใช้งานกับ Oho chat แล้วกดปุ่ม สร้างบัญชีผู้ใช้งาน Oho chat จะส่งมีอีเมลเพื่อทำการ ยืนยันการสร้างบัญชี ไปที่อีเมลที่สมัครไว้ [จะมีรหัสอ้างอิง 4 หลักแจ้งที่อีเมล เพื่อผู้ใช้งานยืนยันตัวตนถูกลิงก์]
image

  1. กรณีสมัครใช้งานด้วย Facebook page → ผู้ใช้งาน สามารถเลือกบัญชี Facebook ที่ต้องการจะใช้เชื่อมต่อในการสมัครใช้งาน
image

4. เมื่อผู้ใช้งานเช็คอีเมล จะได้รับอีเมลจากโอ้โห้ (ดังภาพ) ลูกค้าสามารถกดปุ่ม ยืนยันอีเมล เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านและชื่อบัญชีของผู้ใช้งาน

ภาพตัวอย่างอีเมล
ภาพตัวอย่างอีเมล
image
image
image
  1. เมื่อลูกค้าทำการยืนยันการสร้างบัญชีแล้ว ถัดไป จะขึ้นหน้าจอดังภาพ เพื่อเพิ่มธุรกิจ สามารถกดปุ่มบวกเพื่อ เพิ่มธุรกิจใหม่ ตั้งชื่อธุรกิจ และ อีเมล
image
  1. เมื่อลูกค้าทำการเพิ่มธุรกิจ และ ตั้งชื่อธุรกิจเสร็จสิ้น ในขั้นตอนถัดไป จะเชื่อมต่อช่องทางต่างๆ วิธีการเชื่อมต่อ กดคลิกที่นี่
image