วิธีลบ/แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย

วิธีลบ/แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย

วิธีลบ/แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย

คุณสามารถลบ เปลี่ยนชื่อ จัดเรียงกลุ่มเป้าหมายธุรกิจที่คุณสร้างขึ้นได้

  1. เลือก แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย ที่อยู่ด้านใต้ชื่อหัวข้อกลุ่มเป้าหมายธุรกิจของคุณ

  1. ลากปุ่มรูป 6 จุดด้านหน้าชื่อแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสลับลำดับขึ้น-ลงของกลุ่มเป้าหมายให้การแสดงรายการเป็นไปตามที่คุณต้องการ
image

image

  1. เลือกไอคอนรูปดินสอด้านขวามือเพื่อแก้ไข
image
  1. สามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป้าหมาย หรือกดปุ่ม ลบ เพื่อลบกลุ่มเป้าหมาย

  1. กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อจบขั้นตอน
image