ดาวน์โหลดข้อมูลจากแดชบอร์ด คืออะไร

ดาวน์โหลดข้อมูลจากแดชบอร์ด คืออะไร

 • ในหน้าแดชบอร์ด ผู้ใช้งานสามารถดาวโหลดไฟล์ข้อมูลที่แสดงผลอยู่ โดยเลือกตามช่วงเวลา ช่องทาง ออกมาเป็นไฟล์ CSV. ได้

ดาวน์โหลดข้อมูลสถิติการใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกดาวน์โหลดข้อมูลบางชุด นำออกไปเป็นไฟล์ .csv เพื่อใช้งานต่อได้

 1. กดปุ่ม ดาวน์โหลด (ไอคอนลูกศรชี้ลงด้านล่าง) ตามที่วงไว้
image
 1. ปรากฏหน้าต่างดาวน์โหลดข้อมูลตามภาพ
image
image
 1. ช่องทางและวันที่จะถูกกำหนดมาให้อัตโนมัติ อ้างอิงมาจากการเลือกช่องทางในหน้าแดชบอร์ด ให้ผู้ใช้เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการ ปัจจุบันมีให้เลือก 3 ชุดข้อมูล
  1. จำนวนลูกค้าและข้อความ
  2. จำนวนลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา
  3. แท็กที่ถูกติดมากที่สุด
  4. เมื่อเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ยืนยัน