ดาวน์โหลดข้อมูลจากแดชบอร์ด คืออะไร

ดาวน์โหลดข้อมูลจากแดชบอร์ด คืออะไร