วิธีเชื่อมต่อ Facebook Page

วิธีเชื่อมต่อ Facebook Page

Oho Chat สามารถเชื่อมต่อกับ Facebook เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านและตอบกลับข้อความลูกค้าได้บน Oho Chat ใช้งานแชทบอทตอบกลับแชท สร้าง รวมถึงเชื่อมต่อข้อมูลประวัติของลูกค้าที่ติดต่อมาทาง Facebook เพื่อดูและจัดการรายชื่อใน Oho Chat ได้เลย

⚠️ ผู้เชื่อมต่อจะต้องมีสถานะใน Facebook เป็น แอดมิน (Administrator) และ ต้องมีบทบาทเป็น เจ้าของธุรกิจ ใน Oho Chat

1. ไปยังหน้า การตั้งค่า → การตั้งค่าช่องทาง

กดปุ่ม เชื่อมต่อช่องทาง หรือ  เชื่อมต่อ ในสล็อตช่องทางที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อ

image

📢 ปกติแล้วบัญชีธุรกิจจะสามารถตั้งค่าช่องทางได้ 2 ช่องทาง หากต้องการเพิ่มจำนวนช่องทางให้กดปุ่ม เพิ่มจำนวนช่องทาง เพื่อติดต่อพูดคุยและชำระเงินเพื่อเพิ่มช่องทางกับทาง Customer Service ของ Oho Chat ได้เลย

2. กด เชื่อมต่อ ที่ช่องทาง Facebook page

image

3. กด เชื่อมต่อกับ facebook page

image

4. สามารถเลือก Facebook page ที่ต้องการเชื่อมต่อ และกดยืนยันการเชื่อมต่อ

image

5. หากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ Oho chat แสดงหน้าจอตามภาพ

image

หน้าจอการเชื่อมต่อ เมื่อ Oho chat เชื่อมกับ Facebook เสร็จสมบูรณ์