วิธีตั้งค่าหรือเพิ่มช่องทาง

วิธีตั้งค่าหรือเพิ่มช่องทาง