ช่องทางติดต่อ

ช่องทางติดต่อ

ตั้งค่าช่องทางติดต่อ

image
  1. ใส่ข้อมูลเพื่อให้ระบบดึงข้อมูลมาตอบอัตโนมัติ
  • ที่อยู่
  • Google Map Link
  • เบอร์โทรศัพท์
  • เว็บไซต์
  • อีเมล

  1. กดปุ่ม บันทึก ตรงขวาบนของหน้าต่างเพื่อบันทึกข้อมูล