🔐

เข้าใช้งานไม่ได้เนื่องจาก Not Secure

อาการ

ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าใช้งาน Oho Chat ได้ตามปกติ โดยสังเกตเห็นด้านบนของเบราเซอร์ เช่น Chrome ทีสัญลักษณ์สีแดงว่า Not Secure

image

สาเหตุ

ในระบบคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นเก่าที่ไม่ได้รับการอัพเดทระบบเป็นประจำ ข้อมูล Root CA Certificate อาจจะไม่รองรับการใช้งานของเว็บไซต์ในปัจจุบันได้

วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น

สำหรับ Windows 7

 1. กดดาวน์โหลดไฟล์นี้ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. กดดับเบิลคลิกเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้ว
 3. หน้าต่าง Certificate จะแสดงขึ้นมา
  • เลือก Install Certificate > Next
  • คลิก Place all certificates in the follow store > Browse
  • เลือก Trusted Root Certificate Authorities > คลิก OK
  • image
  • คลิก Next > Finish
  • ถ้าถูกถามว่า "Do you want to install this certificate?" เลือก Yes
 4. ลองปิดแล้วเปิดเบราเซอร์ใหม่อีกรอบ

Created: 21 Oct 2021

Last Modified: 21 Oct 2021