ตั้งค่าข้อมูลทั่วไป

ตั้งค่าข้อมูลทั่วไป

ตั้งค่าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

image
  • เปลี่ยนรูปธุรกิจโดยการอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์
  • ชื่อธุรกิจ
  • ประเภทธุรกิจ
  • เกี่ยวกับ
  • ที่อยู่
  • จังหวัด
  • รหัสไปรษณีย์

หากมีการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ให้กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลด้วย

💡
หากผู้ใช้เปิดการใช้งาน Oho Chat มาจาก Facebook Messenger และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูล Oho Chat อาจจะนำข้อมูลที่ผู้ใช้เคยใส่ไว้ใน Facebook Page มาใส่ให้อัตโนมัติ