แชทบอทไม่ทำงาน

แชทบอทไม่ทำงาน

  • หากสถานะห้องไม่ได้เป็นบอทโหมดแล้ว คำตอบอัตโนมัติของโอ้โหก็จะไม่ทำงานค่ะ เพื่อไม่เป็นการแทรกแซงการทำงานอื่นๆ

image