วิธีตอบแชทด้วยภาพหรือไฟล์จากคลังสื่อ

วิธีตอบแชทด้วยภาพหรือไฟล์จากคลังสื่อ

ตอบกลับด้วยภาพหรือไฟล์จากคลังสื่อ

 1. กดสัญลักษณ์คลิปหนีบกระดาษ 📎 จากแถบตอบแชท เป็นการเลือกส่งไฟล์หรือภาพ โดยแหล่งที่มาของไฟล์จะมี 2 รูปแบบ
  1. image
  2. จากคอมพิวเตอร์: อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง
  3. สามารถอัปโหลดได้มากสุด 4 ไฟล์พร้อมกัน

   หน้าตาของแชทเมื่อเลือกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์
   หน้าตาของแชทเมื่อเลือกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์

   b. คลังสื่อ: เลือกใช้ภาพที่เคยอัปโหลดเก็บไว้ในคลังสื่อ

 1. เมื่อเลือก คลังสื่อ จะปรากฏหน้าต่าง ไฟล์ที่เก็บไว้
 2. image

 1. คลิกที่ไฟล์ที่ต้องการเพื่อเลือก
 2. สามารถกดรูปแว่นขยาย 🔍 ด้านขวา เพื่อดูภาพหรือไฟล์ได้
 3. เมื่อต้องการเลือกแล้ว กดปุ่ม ส่งไฟล์ ที่อยู่มุมขวาล่าง เป็นการจบขั้นตอน (ต้องเลือกไฟล์ก่อน ปุ่มจึงจะกดได้)
⚠️
หมายเหตุ ปัจจุบันสามารถเลือกส่งไฟล์ได้ทีละ 1 ไฟล์เท่านั้น