ตอบลูกค้าจากหลายช่องทางในหน้าจอเดียวกันได้หรือไม่

ตอบลูกค้าจากหลายช่องทางในหน้าจอเดียวกันได้หรือไม่