ตอบลูกค้าจากหลายเพจในหน้าจอเดียวกันได้หรือไม่

ตอบลูกค้าจากหลายเพจในหน้าจอเดียวกันได้หรือไม่