วิธีแก้ไขข้อมูลทั่วไปของลูกค้า

วิธีแก้ไขข้อมูลทั่วไปของลูกค้า

แก้ไขข้อมูลทั่วไปของลูกค้า

กดปุ่ม ไอคอนรูปดินสอ เพื่อเข้าสู่โหมดการแก้ไขข้อมูลทั่วไปของลูกค้า

สามารถแก้ไขได้ทุกข้อมูล ตามตัวเลือกที่กำหนดไว้ เมื่อแก้ไขเสร็จให้กดปุ่ม บันทึก เพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูล หรือหากไม่ต้องการแก้ไขให้กดปุ่ม ยกเลิก

image

เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลเกิดขึ้น ระบบจะขึ้นบันทึกเวลาและชื่อผู้แก้ไขให้อัตโนมัติ ด้านล่างของแถบข้อมูลทั่วไป

image

💡
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแถบข้อมูลลูกค้าได้เพิ่มเติม คู่มือแถบข้อมูลลูกค้า