จำนวนข้อความตอบกลับแชทโดยแชทบอท  คืออะไร

จำนวนข้อความตอบกลับแชทโดยแชทบอท คืออะไร