จำนวนข้อความตอบกลับแชทโดยแชทบอท  คืออะไร

จำนวนข้อความตอบกลับแชทโดยแชทบอท คืออะไร

  • จำนวนของข้อความตอบกลับแชทที่สร้างไว้ให้แชทบอทตอบกลับลูกค้า
  • ตอบกลับแชท

    คุณสามารถสร้างแชทบอทแบบง่าย เพื่อตอบคำถามลูกค้าโดยอัตโนมัติได้ โดยที่คุณสามารถสร้างรูปแบบคำถาม-คำตอบด้วยตนเอง หรือจะเลือกใช้แพทเทิร์นบทสนทนาตามประเภทธุรกิจที่ Oho Chat ไว้ให้เลือก

image
image