แต่ละแพ็กเกจต่างกันอย่างไร

แต่ละแพ็กเกจต่างกันอย่างไร