แพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจต่างกันอย่างไร

แพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจต่างกันอย่างไร