แชทบอท (คำตอบอัตโนมัติ) ทำงานอย่างไร

แชทบอท (คำตอบอัตโนมัติ) ทำงานอย่างไร

  • เจ้าของธุรกิจเป็นสามารถตั้งค่าคำถามและคำตอบแชทบอทของธุรกิจได้ด้วยตัวเอง โดยแชทบอทสามารถสลับทำงานร่วมกับแอดมินได้ และตั้งเวลาเปิด-ปิดได้

ฟังก์ชันของแชทบอท

ฟีเจอร์แชทบอทหรือคำตอบอัตโนมัติที่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้เอง มีทั้งหมด 9 ประเภท

ข้อความตอบกลับ

  1. ตอบกลับแชท: แชทบอทหรือคำตอบอัตโนมัติที่จะตอบกลับแชทของลูกค้าที่ทักเข้ามา สามารถตอบกลับได้เป็นข้อความ รูปภาพ ไฟล์ ปุ่ม
  2. ตอบกลับคอมเมนต์: คำตอบอัตโนมัติตอบกลับคอมเมนต์ใน Facebook Page สามารถตอบกลับไปทางคอมเมนต์หรือส่งเข้าอินบ็อกซ์ของลูกค้าได้โดยตรง ตอบกลับได้เป็น ข้อความ รูปภาพหรือไฟล์

ฟังก์ชัน

  1. ข้อความต้อนรับ: คำตอบอัตโนมัติเมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามามาครั้งแรก
  2. ข้อความต้อนรับ (ติดต่อซ้ำ): คำตอบอัตโนมัติเมื่อลูกค้าติดต่อกลับมาอีกครั้ง
  3. เมนูหลัก: เมนูหลักสำหรับใช้เชื่อมต่อกับฟังก์ชันอื่น
  4. ข้อความเมื่อบอทตอบไม่ได้: คำตอบอัตโนมัติเมื่อแชทบอทตอบไม่ได้ หรือลูกค้าพิมพ์ข้อความนอกเหนือจากที่กำหนดข้อความตอบกลับไว้
  5. ข้อความเมื่อเรียกแอดมิน: คำตอบอัตโนมัติเมื่อลูกค้ากดเรียกแอดมิน โดยจะเป็นข้อความทิ้งทายจากแชทบอท ก่อนที่จะส่งไปให้แอดมินมารับช่วงต่อ

ฟังก์ชันพิเศษ

  1. Messenger เมนู: เมนูใน Facebook Messenger ที่ลูกค้าสามารถกดเปิดได้เอง มีลักษณะเป็นปุ่มข้อความ
  2. LINE OA ริชเมนู: ริชเมนูใน LINE OA ของธุรกิจ ที่ลูกค้าสามารถกดเปิดได้เอง มีลักษณะเป็นปุ่มภาพ