แชทบอท (คำตอบอัตโนมัติ) ทำงานอย่างไร

แชทบอท (คำตอบอัตโนมัติ) ทำงานอย่างไร