เพิ่ม/แก้ไข/ลบสมาชิก

เพิ่ม/แก้ไข/ลบสมาชิก

การเพิ่มสมาชิก

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าสมาชิกได้โดยกดเลือกการตั้งค่า ⚙ (บริเวญมุมซ้ายล่าง) และเลือกเมนู สมาชิก ตามภาพด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1

สมาชิกคนแรกก็คือคนที่สร้างบัญชีธุรกิจบน Oho chat ซึ่งมีบทบาทเป็นเจ้าของธุรกิจโดยอัตโนมัติ ในหน้าจอสมาชิกนี้ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มสมาชิกได้โดยกดปุ่ม + เพิ่มสมาชิก บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ

image

ขั้นตอนที่ 2

ใส่รายละเอียดของสมาชิกใหม่ โดยระบุชื่อ และบทบาท (รายละเอียดสามารถแก้ไขได้ภายหลัง) เมื่อกรอกครบแล้ว กด สร้างลิงก์คำเชิญ ระบบจะนำไปสู่ขั้นตอนถัดไป

Pop-up สำหรับกรอกชื่อและบทบาทของสามชิกใหม่ที่ต้องการเชิญ
Pop-up สำหรับกรอกชื่อและบทบาทของสามชิกใหม่ที่ต้องการเชิญ

ขั้นตอนที่ 3

คุณสามารถส่งลิงก์คำเชิญให้กับสมาชิกใหม่ได้ 2 วิธี

  1. คัดลอกลิงก์คำเชิญ แล้วนำไปส่งให้ในช่องทางที่สะดวก
  2. กรอกอีเมลเพื่อส่งคำเชิญไปทางอีเมล

โดยที่คำเชิญนี้จะมีอายุอยู่เพียง 7 วัน ถ้าหากเกิน 7 วันนี้แล้ว สมาชิกใหม่ท่านนั้นยังไม่ได้ยืนยันตัวกลับมา จะต้องส่งคำเชิญใหม่

กด ส่งอีเมล ระบบจะส่งอีเมลให้อัตโนมัติ แล้วนำกลับสู่หน้าสมาชิก

Pop-up แสดงลิงก์คำเชิญและช่องสำหรับกรอกอีเมลเพื่อส่งคำเชิญ
Pop-up แสดงลิงก์คำเชิญและช่องสำหรับกรอกอีเมลเพื่อส่งคำเชิญ

ขั้นตอนที่ 4

รายชื่อสมาชิกใหม่ที่ได้รับคำเชิญ จะแสดงอยู่ในส่วนคำเชิญด้านล่าง เมื่อสมาชิกใหม่สร้างบัญชีส่วนตัวบน Oho chat สมาชิกใหม่จะถูกรวมเข้าสู่บัญชีธุรกิจนี้โดยอัตโนมัติ

หน้าสมาชิกบน Oho chat
หน้าสมาชิกบน Oho chat

แก้ไขบทบาท, ลบสมาชิก

  1. นำเมาส์ไปชี้ที่แถบรายการสมาชิกที่ต้องการแก้ไขบทบาท หรือลบสมาชิก
  2. กดปุ่มรูปดินสอ

    image

  1. หน้าต่างแก้ไขข้อมูลสมาชิกจะปรากฏขึ้น
image
  • เปลี่ยนบทบาทของสมาชิก: ด้วยการเลือกบทบาทใหม่แล้วกด บันทึก
  • ลบสมาชิกออก: กดปุ่มลบสมาชิกท่านนี้ออกจากธุรกิจ

⚠️
ระวัง เมื่อกดลบสมาชิกแล้ว จะไม่สามารถย้อนกลับการกระทำได้ หากต้องการนำสมาชิกคนเดิมกลับมาจะต้องส่งคำเชิญใหม่

สิทธิ์การเข้าถึงของสมาชิก

บทบาทเจ้าของธุรกิจ แอดมิน และทีมงาน สามารถเข้าถึงฟังก์ชันได้แตกต่างกัน บางฟังก์ชันสามารถทำได้ แก้ไขได้ หรือมองเห็นอย่างเดียว ผู้ใช้งานสามารถศึกษาจากตารางด้านล่างนี้เพื่อการกำหนดบทบาทให้เหมาะสมกับการใช้งาน

สิทธิ์ตามบทบาท

บทบาทต่อสมาชิกเจ้าของธุรกิจแอดมินทีมงาน
ตอบกลับข้อความ
สามารถทำได้สามารถทำได้
สามารถทำได้สามารถทำได้
สามารถทำได้สามารถทำได้
ส่งแชทในแอดมินคนอื่นดูแลต่อ
สามารถทำได้
สามารถทำได้
สามารถทำได้
จบแชท
สามารถทำได้
สามารถทำได้
สามารถทำได้
รับแชทเข้ามาดูแล
สามารถทำได้
สามารถทำได้
สามารถทำได้
เพิ่ม/ แก้ไขคลังคำตอบ
สามารถทำได้
สามารถทำได้
มองเห็นอย่างเดียวไม่สามารถทำได้
แก้ไขข้อมูลทั่วไปของรายชื่อ
สามารถทำได้
สามารถทำได้
สามารถทำได้
สร้างและแก้ไขแท็กของรายชื่อ
สามารถทำได้
สามารถทำได้
สามารถทำได้
บันทึกของรายชื่อ
สามารถสร้าง แก้ไข และลบของตัวเองได้
สามารถสร้าง แก้ไข และลบของตัวเองได้
สามารถสร้าง แก้ไข และลบของตัวเองได้
สร้างและแก้ไขคำตอบอัตโนมัติ
สามารถทำได้
สามารถทำได้
สามารถทำได้
บันทึกส่วนตัว
เห็นเฉพาะของตัวเองเท่านั้นสามารถสร้าง แก้ไข และลบของตัวเองได้
เห็นเฉพาะของตัวเองเท่านั้นสามารถสร้าง แก้ไข และลบของตัวเองได้
เห็นเฉพาะของตัวเองเท่านั้นสามารถสร้าง แก้ไข และลบของตัวเองได้
ตั้งค่าข้อมูลทั่วไป
สามารถทำได้
มองเห็นอย่างเดียว
มองเห็นอย่างเดียว
เพิ่มสมาชิกใหม่เป็น "เจ้าของธุรกิจ"
สามารถทำได้
ไม่สามารถทำได้
ไม่สามารถทำได้
เพิ่มสมาชิกใหม่เป็น "แอดมิน"
สามารถทำได้
สามารถทำได้
ไม่สามารถทำได้
เพิ่มสมาชิกใหม่เป็น "ทีมงาน"
สามารถทำได้
สามารถทำได้
ไม่สามารถทำได้
แก้ไขบทบาทสมาชิกคนอื่นเป็น"เจ้าของธุรกิจ"
สามารถทำได้
ไม่สามารถทำได้
ไม่สามารถทำได้
แก้ไขบทบาทสมาชิกคนอื่นเป็น "แอดมิน"
สามารถทำได้
สามารถทำได้ยกเว้นสมาชิกที่มีบทบาทเป็นเจ้าของธุรกิจ
ไม่สามารถทำได้
แก้ไขบทบาทสมาชิกคนอื่นเป็น "ทีมงาน"
สามารถทำได้
สามารถทำได้
ไม่สามารถทำได้
แก้ไขบทบาทผู้ใช้งานเป็น "แอดมิน"
สามารถทำได้
สามารถทำได้
ไม่สามารถทำได้
แก้ไขบทบาทผู้ใช้งานเป็น "ทีมงาน"
สามารถทำได้
สามารถทำได้
มองเห็นอย่างเดียว
ลบสมาชิกคนอื่นออกจากธุรกิจ
สามารถทำได้
สามารถทำได้ยกเว้นสมาชิกที่มีบทบาทเป็นเจ้าของธุรกิจ
ไม่สามารถทำได้
ลบตัวเองออกจากธุรกิจ
สามารถทำได้
สามารถทำได้
สามารถทำได้
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ
สามารถทำได้
มองเห็นอย่างเดียว
มองเห็นอย่างเดียว
ตั้งค่าช่องทางติดต่อ
สามารถทำได้
สามารถทำได้
มองเห็นอย่างเดียว
ตั้งค่าเวลาทำการ
สามารถทำได้
สามารถทำได้
มองเห็นอย่างเดียว
ตั้งค่าวันหยุดพิเศษ
สามารถทำได้
สามารถทำได้
มองเห็นอย่างเดียว
แก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน
สามารถทำได้
สามารถทำได้
มองเห็นอย่างเดียว