ตัวแปรข้อความ

ตัวแปรข้อความ

ตัวแปรข้อความ

image

เมื่อเลือกสร้างข้อความตอบกลับแชทด้วย ข้อความตัวอักษร จะสามารถใช้ตัวแปรข้อความได้ โดยที่ระบบจะแทนที่ตัวแปรนั้นๆ ด้วยข้อมูลโดยอัตโนมัติ ปัจจุบันสามารถเลือกเพิ่มตัวแปรได้ 3 ตัวแปร คือ

  1. ชื่อธุรกิจ คือ ชื่อธุรกิจที่ตั้งไว้ในหน้าตั้งค่า > ข้อมูลทั่วไป
  2. ชื่อลูกค้า คือ ชื่อที่ลูกค้าตั้งตามแต่ละช่องทาง
  3. ชื่อบัญชีโซเชียลมีเดีย คือ ชื่อที่ธุรกิจตั้งไว้เป็นชื่อของแต่ละช่องทาง เช่น ชื่อของ Facebook Page, ชื่อของ LINE OA, ชื่อของ Instagram ของธุรกิจ