ตั้งค่าเวลาทำการ

ตั้งค่าเวลาทำการ

ตั้งค่าเวลาทำการเพื่อเปิดใช้งานส่วนการตั้งเงื่อนไขในแชทบอท

image
  1. กดปุ่ม เปิด-ปิดทำการ เพื่อกำหนดการเปิด-ปิด
  2. กดตรงแถบเวลาเพื่อระบุเวลาเปิด หรือ เวลาปิดของธุรกิจ กด ตกลง เพื่อบันทึก
  3. กดปุ่ม บันทึก บริเวณขวาบนของหน้าจอ หลังจากปรับเวลาทำการเรียบร้อย