แนะนำฟังก์ชันส่งแชทอัตโนมัติ (ทีม) (Auto assign)

แนะนำฟังก์ชันส่งแชทอัตโนมัติ (ทีม) (Auto assign)