เชื่อมต่อ Instagram ไม่ได้

เชื่อมต่อ Instagram ไม่ได้

 • ไอจีนั้นต้องเชื่อมกับเฟซบุ๊กแล้วเท่านั้น
 • ต้องเป็นบัญชีธุรกิจเท่านั้น
  1. หากเป็นบัญชีมืออาชีพแล้ว แต่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับบัญชี Facebook ให้ทำตามขั้นตอนนี้ต่อได้เลย

  2. เปิดแอปพลิเคชั่น Instagram และไปที่ แก้ไขโปรไฟล์ (Edit Profile)
  3. เลื่อนลงไปที่หัวข้อ ข้อมูลธุรกิจที่แสดงต่อสาธารณะ (Public Business Information)> เพจ (Page) เลือกเพจที่ต้องการเชื่อมต่อ แล้วยืนยันการเชื่อมต่อ
  4. กลับมาที่ Oho Chat แล้วกด ‘ถัดไป’
 • ให้ความยินยอมเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน กด ถัดไป เพื่อไปต่อ
 • หากให้การยินยอมไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ และจะมีหน้าต่างแจ้งเตือน

image