ฟังก์ชันตอบเมนต์ดึงเข้า Inbox อัตโนมัติ

ฟังก์ชันตอบเมนต์ดึงเข้า Inbox อัตโนมัติ