เชื่อมต่อ LINE Official Account ไม่ได้

เชื่อมต่อ LINE Official Account ไม่ได้

เมื่อพบปัญหาการเชื่อมต่อของ LINE OA ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถเชื่อมต่อ LINE OA ได้ ระบบของ Oho Chat จะขึ้นคำเตือนดังภาพด้านล่าง

ผู้ใช้งาน Oho Chat ที่เป็นผู้เชื่อมต่อ Oho Chat กับ LINE OA จะต้องเป็นผู้แก้ไขปัญหา โดยกดที่ปุ่ม แก้ไขปัญหา และทำตามขั้นตอนที่แนะนำ

image