การใช้ Oho Chat เชื่อมต่อ Contact กับระบบ CRM ภายนอก เช่น Zoho Salesforce Hubspot ฯลฯ

การใช้ Oho Chat เชื่อมต่อ Contact กับระบบ CRM ภายนอก เช่น Zoho Salesforce Hubspot ฯลฯ