การใช้ Oho Chat เชื่อมต่อ Contact กับระบบ CRM ภายนอก เช่น ZOHO CRM

การใช้ Oho Chat เชื่อมต่อ Contact กับระบบ CRM ภายนอก เช่น ZOHO CRM