🧰

การตั้งค่า Primary Receiver

Facebook page สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่เข้ามาช่วยจัดการเรื่องการทำงานระว่างแชทบอทและแอดมิน โปรโตคอลการส่งมอบ(Handover Protocol) ของแพลตฟอร์ม Facebook Messenger ช่วยให้ Facebook page ที่มีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชั่นมากกว่า 2 ขึ้นไป สามารถทำงานร่วมกันได้

โดยปกติแล้วข้อความที่เข้ามาจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่า Idle ทุกแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อกับ Facebook จะได้รับข้อความที่เข้ามา

image

แต่หาก Facebook page มีการตั้งค่า Primary receiver จะทำให้ แอปพลิเคชั่นที่ถูกเลือกได้รับข้อความที่เข้ามา และสามารถตอบกลับข้อความที่เข้ามาได้เพียงแอปพลิเคชั่นเดียว ส่วนแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับ Facebook page จะไม่ได้รับข้อความที่เข้ามา และจะไม่สามารถตอบกลับข้อความไม่ได้

image

ลูกค้าสามารถตรวจสอบการตั้งค่าโปรโตคอลการส่งมอบ (Handover Protocol) ได้ที่

 • เพจรูปแบบเก่า การตั้งค่า การส่งข้อความขั้นสูง โปรโตคอลการส่งมอบ กำหนดค่า
 • เพจรูปแบบใหม่ Meta Business suite เครื่องมือทั้งหมด การตั้งค่าเพจ ประสบการณ์เพจแบบใหม่ การส่งข้อความขั้นสูง โปรโตคอลการส่งมอบ กำหนดค่า
Facebook Page A เป็นเพจรูปแบบใหม่
Facebook Page B เป็นเพจรูปแบบเก่า
Facebook Page A เป็นเพจรูปแบบใหม่ Facebook Page B เป็นเพจรูปแบบเก่า

กรณีเพจรูปแบบเก่า

 1. เข้าไปที่เพจ Facebook ที่ต้องการตั้งค่าและคลิกที่เมนู “การตั้งค่า” ของเพจที่แท็บซ้ายมือ
 2. image

 1. คลิกเลือกที่ “การส่งข้อความขั้นสูง” และ คลิกปุ่ม “กำหนดค่า” ของ Messenger receiver
 2. image

 1. เลือกระบบที่ใช้งานอยู่ เป็นตัวรับสัญญาณหลักสำหรับโปรโตคอลการส่ง
image
 • หากต้องการให้ Oho Chat เป็นแอปพลิเคชั่นที่ได้รับข้อความที่เข้ามา และสามารถตอบกลับข้อความที่เข้ามาได้เพียงแอปพลิเคชั่นเดียว สามารถคลิกเลือก Oho Chat ได้เลย
image
 • หากต้องการให้ทุกแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อกับ Facebook ได้รับข้อความที่เข้ามา ไม่ต้องกดเลือกแอปพลิเคชั่นใดๆ

กรณีเพจรูปแบบใหม่

 1. เข้าไปที่เพจ Facebook ที่ต้องการตั้งค่าคลิกที่ปุ่ม “เปลี่ยนเลย”หรือ Switch now

image

 1. คลิกที่เมนู “เครื่องมือทั้งหมด” และคลิกที่ “การตั้งค่าเพจ”
image

 1. คลิกที่ปุ่ม “ประสบการณ์เพจแบบใหม่”
image

 1. คลิกเลือกที่ คลิกเลือกที่ “การส่งข้อความขั้นสูง” และ คลิกปุ่ม “กำหนดค่า” ของ ตัวรับ Messenger”
image

 1. เลือกระบบที่ใช้งานอยู่ เป็นตัวรับสัญญาณหลักสำหรับโปรโตคอลการส่ง
image
 • หากต้องการให้ Oho Chat เป็นแอปพลิเคชั่นที่ได้รับข้อความที่เข้ามา และสามารถตอบกลับข้อความที่เข้ามาได้เพียงแอปพลิเคชั่นเดียว สามารถคลิกเลือก Oho Chat ได้เลย
image
 • หากต้องการให้ทุกแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อกับ Facebook ได้รับข้อความที่เข้ามา ไม่ต้องกดเลือกแอปพลิเคชั่นใดๆ