กรณีพบปัญหาไม่สามารถส่งข้อความได้

กรณีพบปัญหาไม่สามารถส่งข้อความได้