สิทธิ์การเข้าถึงของสมาชิก

สิทธิ์การเข้าถึงของสมาชิก

สิทธิ์การเข้าถึงของสมาชิก

บทบาทเจ้าของธุรกิจ แอดมิน และทีมงาน สามารถเข้าถึงฟังก์ชันได้แตกต่างกัน บางฟังก์ชันสามารถทำได้ แก้ไขได้ หรือมองเห็นอย่างเดียว ผู้ใช้งานสามารถศึกษาจากตารางด้านล่างนี้เพื่อการกำหนดบทบาทให้เหมาะสมกับการใช้งาน

สิทธิ์ตามบทบาท

บทบาทต่อสมาชิกเจ้าของธุรกิจแอดมินทีมงาน
ตอบกลับข้อความ
สามารถทำได้สามารถทำได้
สามารถทำได้สามารถทำได้
สามารถทำได้สามารถทำได้
ส่งแชทในแอดมินคนอื่นดูแลต่อ
สามารถทำได้
สามารถทำได้
สามารถทำได้
จบแชท
สามารถทำได้
สามารถทำได้
สามารถทำได้
รับแชทเข้ามาดูแล
สามารถทำได้
สามารถทำได้
สามารถทำได้
เพิ่ม/ แก้ไขคลังคำตอบ
สามารถทำได้
สามารถทำได้
มองเห็นอย่างเดียวไม่สามารถทำได้
แก้ไขข้อมูลทั่วไปของรายชื่อ
สามารถทำได้
สามารถทำได้
สามารถทำได้
สร้างและแก้ไขแท็กของรายชื่อ
สามารถทำได้
สามารถทำได้
สามารถทำได้
บันทึกของรายชื่อ
สามารถสร้าง แก้ไข และลบของตัวเองได้
สามารถสร้าง แก้ไข และลบของตัวเองได้
สามารถสร้าง แก้ไข และลบของตัวเองได้
สร้างและแก้ไขคำตอบอัตโนมัติ
สามารถทำได้
สามารถทำได้
สามารถทำได้
บันทึกส่วนตัว
เห็นเฉพาะของตัวเองเท่านั้นสามารถสร้าง แก้ไข และลบของตัวเองได้
เห็นเฉพาะของตัวเองเท่านั้นสามารถสร้าง แก้ไข และลบของตัวเองได้
เห็นเฉพาะของตัวเองเท่านั้นสามารถสร้าง แก้ไข และลบของตัวเองได้
ตั้งค่าข้อมูลทั่วไป
สามารถทำได้
มองเห็นอย่างเดียว
มองเห็นอย่างเดียว
เพิ่มสมาชิกใหม่เป็น "เจ้าของธุรกิจ"
สามารถทำได้
ไม่สามารถทำได้
ไม่สามารถทำได้
เพิ่มสมาชิกใหม่เป็น "แอดมิน"
สามารถทำได้
สามารถทำได้
ไม่สามารถทำได้
เพิ่มสมาชิกใหม่เป็น "ทีมงาน"
สามารถทำได้
สามารถทำได้
ไม่สามารถทำได้
แก้ไขบทบาทสมาชิกคนอื่นเป็น"เจ้าของธุรกิจ"
สามารถทำได้
ไม่สามารถทำได้
ไม่สามารถทำได้
แก้ไขบทบาทสมาชิกคนอื่นเป็น "แอดมิน"
สามารถทำได้
สามารถทำได้ยกเว้นสมาชิกที่มีบทบาทเป็นเจ้าของธุรกิจ
ไม่สามารถทำได้
แก้ไขบทบาทสมาชิกคนอื่นเป็น "ทีมงาน"
สามารถทำได้
สามารถทำได้
ไม่สามารถทำได้
แก้ไขบทบาทผู้ใช้งานเป็น "แอดมิน"
สามารถทำได้
สามารถทำได้
ไม่สามารถทำได้
แก้ไขบทบาทผู้ใช้งานเป็น "ทีมงาน"
สามารถทำได้
สามารถทำได้
มองเห็นอย่างเดียว
ลบสมาชิกคนอื่นออกจากธุรกิจ
สามารถทำได้
สามารถทำได้ยกเว้นสมาชิกที่มีบทบาทเป็นเจ้าของธุรกิจ
ไม่สามารถทำได้
ลบตัวเองออกจากธุรกิจ
สามารถทำได้
สามารถทำได้
สามารถทำได้
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ
สามารถทำได้
มองเห็นอย่างเดียว
มองเห็นอย่างเดียว
ตั้งค่าช่องทางติดต่อ
สามารถทำได้
สามารถทำได้
มองเห็นอย่างเดียว
ตั้งค่าเวลาทำการ
สามารถทำได้
สามารถทำได้
มองเห็นอย่างเดียว
ตั้งค่าวันหยุดพิเศษ
สามารถทำได้
สามารถทำได้
มองเห็นอย่างเดียว
แก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน
สามารถทำได้
สามารถทำได้
มองเห็นอย่างเดียว