แนะนำฟีเจอร์แดชบอร์ดบริการ

แนะนำฟีเจอร์แดชบอร์ดบริการ

แดชบอร์ดบริการ แสดงสถิติของการบริการ เห็นจำนวนและสัดส่วนเคสที่เปิดใหม่และเคสที่ได้รับการแก้ไขสำเร็จ เวลารอรับบริการ เวลาทั้งหมดในการให้บริการเคสนั้นๆ รวมถึงช่วงเวลาเปิดปิดเคส และจัดอันดับแท็ก เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ

image

เคสที่ปิดแล้ว

ปิดเคสสำเร็จ

 • แสดงเป็นจำนวนเคส และเพิ่มขึ้น/ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เลือกไว้ที่ผ่านมา

อื่นๆ

 • แสดงเป็นจำนวนเคส และเพิ่มขึ้น/ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เลือกไว้ที่ผ่านมา

จำนวนเคสเฉลี่ย

ต่อวัน

 • แสดงเป็นจำนวนเคสต่อวัน และเพิ่มขึ้น/ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เลือกไว้ที่ผ่านมา

ต่อแอดมิน

 • แสดงเป็นจำนวนเคสต่อแอดมินรายคน และเพิ่มขึ้น/ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เลือกไว้ที่ผ่านมา
image
image

จำนวนเคสที่จบแล้ว (เคส)

 • เลือกดูตาม จำนวนเคสที่จบแล้ว และ จำนวนลูกค้า(คน)
 • แสดงเป็นกราฟเส้น ระบุจำนวนเคสและจำนวนคนตามช่วงระยะเวลาที่เลือกไว้ สามารถนำเมาส์ไปชี้ที่จุดเพื่อดูจำนวนเคสและจำนวนคนได้

จำนวนเคสที่ปิดสำเร็จ(เคส)

 • แสดงจำนวนเคสทั้งหมดที่ปิดสำเร็จ และเพิ่มขึ้น/ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เลือกไว้ที่ผ่านมา

image

จำนวนลูกค้า(คน)

 • แสดงจำนวนลูกค้าที่ติดต่อมายังธุรกิจ และเพิ่มขึ้น/ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เลือกไว้ที่ผ่านมา

เวลารอรับบริการเฉลี่ยต่อเคส

 • แสดงเวลารอรับบริการ (First response time, FRT) เฉลี่ย คำนวณเวลาตั้งแต่ลูกค้าเรียกแอดมิน ไปจนถึงแอดมินคนแรกรับเคสและตอบกลับ
image

image

เวลาให้บริการเฉลี่ยต่อเคส

 • แสดงเวลาให้บริการ (Resolution time, RT)เฉลี่ย คำนวณเวลาตั้งแต่แอดมินเปิดเคส จนถึงปิดเคส
image

สัดส่วนเคสที่ให้บริการโดยแอดมินคนเดียว

 • แสดงสัดส่วนเคสที่ให้บริการโดยแอดมินคนเดียว ร้อยละของเคสที่มีแอดมินเกี่ยวข้องเพียงคนเดียวเทียบกับเคสทั้งหมดที่ให้บริการ
image

สัดส่วนแท็กเคส

 • แสดงแท็กเคสที่แอดมินมีการติดให้กับแต่ละเคสมากที่สุด จะโชว์ 5 อันดับ
image

อันแท็กเคส

 • แสดงแท็กเคสที่แอดมินติดให้กับเคสมากที่สุด สามารถดูข้อมูลเลือกดังนี้
 • ตามจำนวนที่ติดมากหรือน้อยสุด
 • ตามเวลารอรับบริการเฉลี่ยต่อแท็ก
 • ตามเวลาให้บริการเฉลี่ยต่อแท็ก

image

ช่วงเวลาเปิดเคส/ปิดเคส

ช่วงเวลาเปิดเคส/ปิดเคส ในแต่ละช่วงเวลา:

 • แสดงจำนวนเคส ตามวันและช่วงเวลาในสัปดาห์
 • สามารถเลือกดูได้ว่าจะดูเฉพาะเคสที่เปิด หรือ เคสที่ปิด
 • แสดงตามความอ่อน-เข้มของสี
  • ถ้ามีสีเข้ม = มีจำนวนเคสที่เปิดเคส/ปิดเคสได้เยอะ
  • ถ้ามีสีอ่อน = มีจำนวนเคสเปิดเคส/ปิดเคสได้น้อย
 • สามารถนำเมาส์ไปชี้ที่แต่ละช่องเพื่อดูจำนวนเคสได้ และ สามารถคลิกเพื่อดูจำนวนเคสทั้งหมดในช่วงเวลานั้น และสามารถคลิกที่ชื่อเคส จะมีหน้าแสดงรายละเอียดเคส ตามภาพ
image

image