ปรับการแสดงผลสถิติ

ปรับการแสดงผลสถิติ

ปรับการแสดงผลสถิติ

 1. ช่องทาง (ซ้ายบนของหน้าจอ)
  1. image
  2. ทุกช่องทาง: ทุกช่องทางที่เชื่อมต่อไว้รวมกัน
  3. ช่องทางอื่น ๆ ตามแต่เชื่อมต่อไว้
  4. กด การตั้งค่าช่องทาง เพื่อไปสู่หน้าตั้งค่าช่องทาง
 2. ระยะเวลา เลือกได้ตั้งแต่
 3. image
image
 1. 7 วันที่ผ่านมา
 2. 28 วันที่ผ่านมา
 3. 90 วันที่ผ่านมา
 4. 140 วันที่ผ่านมา
 5. วันนี้
 6. เดือนปัจจุบัน
 7. ปีปัจจุบัน
 8. หรือจะเลือกช่วงวันที่แบบเฉพาะเจาะจงก็ได้ จากปฏิทิน

เมื่อเลือกระยะเวลาเสร็จ ให้กดปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยันการเลือก

📌
เมื่อเปลี่ยนช่องทางหรือระยะเวลา ข้อมูลในสถิติแดชบอร์ดจะเปลี่ยนทั้งหมด