วิธีส่งข้อความทีละหลายคน

วิธีส่งข้อความทีละหลายคน

ส่งข้อความทีละหลายคน

เมื่อเคยส่งข้อความใดๆ ไปหาลูกค้าคนหนึ่งแล้ว สามารถใช้ข้อความเดิมส่งต่อไปยังลูกค้าท่านอื่นๆ โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่

 1. นำเมาส์ไปชี้ที่ข้อความจากแอดมิน (ข้อความจากแชทบอทจะไม่สามารถทำได้) ที่เคยส่งไปให้ลูกค้าท่านใดท่านหนึ่งไปแล้ว ด้านซ้ายมือของข้อความจะขึ้นไอคอนแชร์ขึ้นมา
image
 1. สามารถเลือกข้อความอื่นๆ ที่อยู่ในห้องแชทเดียวกันได้เพิ่มอีก 5 ข้อความ โดยใช้การติ๊กเครื่องหมายถูกในวงกลมด้านซ้ายมือของข้อความ

 1. เมื่อเลือกข้อความเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ส่งต่อ โดยที่ปุ่มนี้จะมีบอกจำนวนข้อความที่เลือกไว้ ณ ขณะนี้ด้วย
 2. image

image

 1. ปรับแต่งค่าในหน้าต่างส่งข้อความทีละหลายคน แล้วจึงกดปุ่มส่งข้อความ
image

การเลือกรายชื่อ

 • เลือกผู้รับจากรายชื่อได้สูงสูด 50 คน
 • เลือกแสดงเฉพาะรายชื่อทั้งหมดที่ถูกเลือกเพื่อให้เห็นแค่รายชื่อที่เลือกไว้เท่านั้น
 • รายชื่อทั้งหมดจะมีชื่อบัญชีช่องทางเขียนกำกับไว้ด้านบน
 • ค้นหาจากชื่อลูกค้าได้
 • กรองรายชื่อจากประเภทแชท, ช่องทาง, แท็ก ได้
 • หมายเหตุ อาจจะมีบางรายชื่อที่ไม่สามารถเลือกได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดของ Facebook ที่ข้อความล่าสุดที่คุยกันต้องไม่เกิน 7 วัน

การสร้างข้อความ

 • มีข้อความได้สูงสุด 5 ข้อความ
 • กดปุ่ม ตัวอักษร หรือ รูปภาพ / ไฟล์ เพื่อเพิ่มข้อความใหม่
 • กดปุ่ม ลบทิ้ง ด้านขวาบนของข้อความเพื่อลบข้อความนั้น
 • กดปุ่ม จุด 6 จุด ด้านซ้ายมือข้อความแล้วลากขึ้น-ลง เพื่อจัดเรียงลำดับของข้อความใหม่