วิธีส่งข้อความทีละหลายคน (Bulk message)

วิธีส่งข้อความทีละหลายคน (Bulk message)