วิธีใช้งาน Custom payload กับ แชทบอท Oho Chat

วิธีใช้งาน Custom payload กับ แชทบอท Oho Chat