เชื่อมต่อ Facebook page ไม่ได้

เชื่อมต่อ Facebook page ไม่ได้

การเชื่อมต่อครั้งแรก

 • ไม่มีสิทธิเป็น แอดมิน ผู้แก้ไข ผู้ควบคุม
 • ให้สิทธิไม่ครบ
 • image

หลังเชื่อมและใช้งานไปแล้ว

 • เมื่อพบปัญหาการเชื่อมต่อของ Facebook page ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถเชื่อมต่อ Facebook page ได้ ระบบของ Oho Chat จะขึ้นคำเตือนดังภาพด้านล่าง
  • ผู้ใช้งาน Oho Chat ที่เป็นผู้เชื่อมต่อ Oho Chat กับ Facebook page หรือมีสถานะเป็น แอดมิน ผู้แก้ไข ผู้ควบคุมของเพจ จะต้องเป็นผู้แก้ไขปัญหา โดยกดที่ปุ่ม แก้ไขปัญหา และทำตามขั้นตอนที่แนะนำ

ต้องการเพิ่มเพจ

 • ผู้ทำการเชื่อมจะต้องมีฐานะเป็น แอดมิน ผู้แก้ไข ผู้ควบคุม ของเพจ
image

 • ต้องกดที่ แก้ไขการตั้งค่า เพื่อกดเลือกเพจ ที่ต้องการเพิ่มก่อน หากไม่กดเพิ่มจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้
 • image
  image