จำนวนคำตอบที่บันทึกไว้ (Saved reply) คืออะไร

จำนวนคำตอบที่บันทึกไว้ (Saved reply) คืออะไร

 • จำนวนของคำตอบที่ธุรกิจสามารถสร้างไว้ให้แอดมินใช้ตอบลูกค้า โดยมักจะเป็นข้อความที่ทางธุรกิจต้องใช้บ่อย ๆ ช่วยให้แอดมินไม่ต้องพิมพ์ซ้ำๆ ส่งให้ลูกค้า

จำนวนข้อความตอบกลับที่บันทึกไว้จะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ท่านเป็นสมาชิก

เพิ่มข้อความตอบกลับที่บันทึกไว้

1. กดปุ่ม +สร้างใหม่ ที่ในหน้าข้อความตอบกลับ

image
image
 1. จะปรากฏหน้าต่างให้สร้างข้อความตอบกลับที่บันทึกไว้ดังภาพทางขวา ผู้ใช้จะต้องใส่ข้อมูลดังนี้
 • ชื่อข้อความตอบกลับ *จำเป็น
 • ข้อความตัวอักษร (ข้ามได้)
  • กดปุ่ม +เพิ่มข้อความตัวอักษร
  • สามารถใส่ตัวแปร เช่น ชื่อลูกค้า ชื่อ Facebook Page ได้
 • รูปภาพหรือไฟล์ (ข้ามได้)
  • กดปุ่ม +เพิ่มรูปภาพหรือไฟล์
  • สามารถเลือกจากคลังสื่อหรืออัปโหลดขึ้นจากคอมพิวเตอร์ก็ได้
  • ใส่ได้ไม่เกิน 4 ภาพหรือไฟล์
image
image
 1. เมื่อใส่ข้อความไว้เรียบร้อยแล้วจึงกดปุ่ม บันทึก
 2. หากมีการใส่ข้อความ ภาพหรือไฟล์ไปแล้ว ปุ่มลบจะปรากฏขึ้น สามารถกดปุ่ม ลบ หากไม่ต้องการบันทึกข้อความที่ใส่ไว้ได้

1. หากข้อความตอบกลับถูกสร้างเรียบร้อยแล้วจะมีหน้าตาแบบนี้ โดยที่จะมี 1. ชื่อข้อความตอบกลับที่บันทึกไว้อยู่มุมซ้ายยบน 2. ตัวเลขจำนวนการเรียกถูกใช้งาน 3. กดปุ่มรูปดินสอเพื่อแก้ไขหรือลบ

image
image