แนะนำฟีเจอร์แดชบอร์ด

แนะนำฟีเจอร์แดชบอร์ด

แดชบอร์ดมีไว้เพื่อแสดงสถิติของแชท พฤติกรรมของลูกค้า และพฤติกรรมของแอดมิน ทำให้ธุรกิจรู้จักลูกค้าของตัวเองได้ดีขึ้นขึ้น เพื่อวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ต่อไป

แนะนำสถิติแต่ละประเภท

image
image

จำนวนลูกค้าที่คุย:

 • แสดงเป็นจำนวนคน และเพิ่มขึ้น/ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เลือกไว้ที่ผ่านมา
image

จำนวนลูกค้าที่บล็อก:

 • แสดงเป็นจำนวนคน และเพิ่มขึ้น/ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เลือกไว้ที่ผ่านมา
image

ข้อความตอบโดยแอดมิน:

 • แสดงเป็นจำนวนข้อความ และเพิ่มขึ้น/ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เลือกไว้ที่ผ่านมา
image

ข้อความตอบโดยแชทบอท:

 • แสดงเป็นจำนวนข้อความ และเพิ่มขึ้น/ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เลือกไว้ที่ผ่านมา
image
image

จำนวนลูกค้าที่คุยแต่ละวัน:

 • เลือกดูตาม จำนวนลูกค้าที่เข้ามาพูดคุย หรือ จำนวนลูกค้าที่บล็อกธุรกิจก็ได้
 • แสดงเป็นกราฟเส้น ระบุจำนวนคนตามช่วงระยะเวลาที่เลือกไว้ สามารถนำเมาส์ไปชี้ที่จุดเพื่อดูจำนวนคนได้

สัดส่วนลูกค้า:

 • แสดงเป็นกราฟวงกลม แบ่งด้วยสี ตรงกลางคือจำนวนทั้งหมด
 • ตัวเลขด้านหลังคือจำนวนของลูกค้า
 • เลือกดูตามสัดส่วน
  • ลูกค้าใหม่-ลูกค้าเก่า
  • สุดส่วนลูกค้าตามช่องทาง Facebook Page / LINE OA / Instagram
  • สัดส่วนลูกค้าตามชื่อช่องทาง
image

จำนวนลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา:

 • แสดงจำนวนลูกค้าที่เข้ามาพูดคุย ตามวันและช่วงเวลาในสัปดาห์
 • สามารถนำเมาส์ไปชี้ที่แต่ละช่องเพื่อดูจำนวนคนได้
 • แสดงตามความอ่อน-เข้มของสี
  • ถ้ามีสีเข้ม = มีจำนวนลูกค้าเข้ามาพูดคุยเยอะ
  • ถ้ามีสีอ่อน = มีจำนวนลูกค้าเข้ามาพูดคุยน้อย
image

ลูกค้าที่คุยมากที่สุด:

 • แสดงรายชื่อลูกค้าเรียงตามจำนวนข้อความที่พูดคุยกับธุรกิจมากที่สุด 5 อันดับ
 • ถ้าเลือกการแสดงผลทุกช่องทางไว้ จะนำลำดับของทุกช่องทางมารวมกัน
 • สามารถกด ไปยังรายชื่อทั้งหมด เพื่อไปสู่หน้ารายชื่อลูกค้าได้
image

แท็กที่ถูกติดมากที่สุด:

 • แสดงแท็กที่แอดมินติดให้กับลูกค้ามากที่สุด
 • สามารถกดที่แต่ละแท็กเพื่อดูจำนวนครั้งที่ถูกติด และรายชื่อของลูกค้าที่ถูกติดแท็กที่เลือกได้
image
image

จำนวนการตอบคำตอบอัตโนมัติ

 • แสดงจำนวนคำตอบอัตโนมัติที่ถูกตอบกลับไปในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

คำตอบอัตโนมัติที่ตอบมากท่ีสุด

 • แสดงชื่อของคำตอบอัตโนมัติที่ถูกตอบกลับไปมากที่สุด และจำนวนครั้งที่ตอบไป
 • สามารถกด ดูคำตอบอัตโนมัติทั้งหมด เพื่อไปสู่หน้าคำตอบอัตโนมัติ
image