วิธีดาวน์โหลดข้อมูลสถิติการใช้งาน

วิธีดาวน์โหลดข้อมูลสถิติการใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกดาวน์โหลดข้อมูลบางชุด นำออกไปเป็นไฟล์ .csv เพื่อใช้งานต่อได้

 1. กดปุ่ม ดาวน์โหลด (ไอคอนลูกศรชี้ลงด้านล่าง) ตามที่วงไว้
 2. image
 3. ปรากฏหน้าต่างดาวน์โหลดข้อมูลตามภาพ
 4. image
 5. ช่องทางและวันที่จะถูกกำหนดมาให้อัตโนมัติ อ้างอิงมาจากการเลือกช่องทางในหน้าแดชบอร์ด ให้ผู้ใช้เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการ ปัจจุบันมีให้เลือก 3 ชุดข้อมูล
  1. จำนวนลูกค้าและข้อความ
  2. จำนวนลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา
  3. แท็กที่ถูกติดมากที่สุด
  4. เมื่อเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ยืนยัน