แนะนำฟีเจอร์รายชื่อ

แนะนำฟีเจอร์รายชื่อ

ฟีเจอร์รายชื่อประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก

image
 1. แถบกลุ่มเป้าหมาย
 2. แถบตัวกรอง
 3. รายชื่อลูกค้า

1. แถบกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มของรายชื่อที่ถูกตั้งไว้ล่วงหน้า การสร้างกลุ่มเป้าหมายคือการเลือกเงื่อนไขของตัวกรองเอาไว้ แล้วรายชื่อลูกค้าภายในกลุ่มเป้าหมายจะอัปเดตเข้ามาอัตโนมัติตลอดเวลา

image

ตรงแถบนี้ คุณสามารถใช้เพื่อเลือกดูเฉพาะหมวดหมู่ของกลุ่มเป้าหมายที่ถูกแบ่งไว้แล้วได้ตามนี้

 1. รายชื่อทั้งหมด: แสดงรายชื่อลูกค้าของธุรกิจทุกคนที่เคยมีบทสนทนากับธุรกิจของคุณ
 2. กลุ่มเป้าหมายแนะนำโดย Oho: แสดงรายชื่อลูกค้าแบ่งหมวดหมู่ตามที่ Oho Chat แนะนำ
 3. กลุ่มเป้าหมายธุรกิจของคุณ: แสดงรายชื่อลูกค้าแบ่งหมวดตาม พรีเซ็ตที่ธุรกิจของคุณเคยสร้างไว้ อ่านวิธีสร้างกลุ่มเป้าหมาย →
💡
สามารถกดลูกศร > v เพื่อซ่อน/แสดงกลุ่มเป้าหมายแต่ละหมวดได้

2. แถบตัวกรอง

image

ใช้งานแถบนี้เพื่อเพิ่ม/ลดตัวกรองรายชื่อลูกค้าตามที่คุณสนใจ

สามารถเลือก 1 ตัวกรองขึ้นไปได้ และสามารถสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายเก็บไว้ดูในครั้งถัดไปได้

หมวดหมู่ตัวกรอง

 • กรองตามแท็ก - ชื่อลูกค้าถูกติดแท็กใดไว
 • ตัวกรองอื่นๆ
  • กรองตามเพศ: ชาย/หญิง/ไม่ระบุ
  • กรองตามอายุ: 0-14 ปี/ 15-24 ปี/ 25-64 ปี/ 65 ปีขึ้นไป
  • กรองตามช่องทาง: Facebook Page/ LINE OA/ Instagram
  • กรองตามการคุยครั้งแรก - เกิดการคุยครั้งแรกภายใน..วัน: 1 วัน/7 วัน/ 14 วัน/ 28 วัน/ 84 วัน/ 365 วัน
  • กรองตามการคุยล่าสุด - เกิดการคุยครั้งล่าสุดภายใน..วัน: 1 วัน/7 วัน/ 14 วัน/ 28 วัน/ 84 วัน/ 365 วัน

3. รายชื่อลูกค้า

image

ส่วนนี้จะแสดงรายชื่อของลูกค้าตามที่เลือกในแถบหมวดหมู่

ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้

 • ชื่อลูกค้า: ชื่อที่ลูกค้าใช้ใน Facebook หรือ LINE
 • แท็ก: แท็กที่อยู่ในระบบ Oho
 • ช่องทาง: ช่องทางที่ลูกค้ามีบทสนทนากับธุรกิจของคุณ
 • คุยล่าสุด: ลูกค้าคนนี้พูดคุยกับธุรกิจของคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
 • คุยครั้งแรก: ลูกค้าคนนี้พูดคุยกับธุรกิจของคุณครั้งแรกเมื่อไหร่
 • แนะนำโดย Oho: เป็นการบอกข้อมูลเชิงลึกจากพฤติกรรมของลูกค้า

💡
สามารถนำเมาส์ชี้ไปที่วันที่คุยล่าสุดหรือคุยครั้งแรกในตาราง เพื่อดูเวลาที่คุยได้ด้วย
image

เปลี่ยนวิธีการเรียงรายชื่อ

สามารถเปลี่ยนการเรียงรายชื่อของลูกค้าได้ กดตรงแถบ เรียงตาม สามารถเปลี่ยนได้ 3 รูปแบบ

 1. ชื่อลูกค้า
 2. คุยครั้งแรก
 3. คุยล่าสุด
image

ดูข้อมูลของลูกค้าแต่ละคน

สามารถคลิกไปที่ชื่อของแต่ละคนเพื่อดูข้อมูลละเอียดของแต่ละคนอีกด้วย

image
 • กดปุ่ม 💬 แชท ด้านใต้ชื่อ เพื่อแชทคุยกับลูกค้าได้เลย

แก้ไขข้อมูลทั่วไปของลูกค้า

กดปุ่ม ไอคอนรูปดินสอ เพื่อเข้าสู่โหมดการแก้ไขข้อมูลทั่วไปของลูกค้า

สามารถแก้ไขได้ทุกข้อมูล ตามตัวเลือกที่กำหนดไว้ เมื่อแก้ไขเสร็จให้กดปุ่ม บันทึก เพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูล

image

เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลเกิดขึ้น ระบบจะขึ้นบันทึกเวลาและชื่อผู้แก้ไขให้อัตโนมัติ ด้านล่างของแถบข้อมูลทั่วไป

image
💡
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแถบข้อมูลลูกค้าได้เพิ่มเติม คู่มือแถบข้อมูลลูกค้า