สถานะของห้องแชท

สถานะของห้องแชท

สถานะของห้องแชท

เมื่อเข้ามาสู่ห้องแชทของลูกค้าคนใดคนหนึ่งแล้ว ด้านบนจะปรากฎแถบสถานะของแชทนั้นๆ ขึ้น ซึ่งจะเป็นสถานะของแชทเดียวกับที่ปรากฏบนแถบสถานะแชท

สถานะแชทที่เกี่ยวข้องกับแชทบอท จะบอกสถานะการทำงานของแชทบอทด้วย เช่น แชทบอท:หยุดทำงาน แชทบอท:กำลังทำงาน

รอแอดมินตอบ

แชทที่รอแอดมินตอบ 
ยังไม่มีแอดมินคนไหนรับไปดูแล
(แชทบอทหยุดทำงาน)
แชทที่รอแอดมินตอบ ยังไม่มีแอดมินคนไหนรับไปดูแล (แชทบอทหยุดทำงาน)

แชทที่แอดมินคนอื่นกำลังดูแลอยู่

แชทที่แอดมินคนอื่นกำลังดูแลอยู่ 
(แชทบอทหยุดทำงาน)
แชทที่แอดมินคนอื่นกำลังดูแลอยู่ (แชทบอทหยุดทำงาน)

แชทที่คุณกำลังดูแลอยู่

แชทที่คุณกำลังดูแลอยู่ (จะปรากฎชื่อของคุณอยู่ด้านหน้า)
แชทที่คุณกำลังดูแลอยู่ (จะปรากฎชื่อของคุณอยู่ด้านหน้า)

แอดมิน ส่งแชทนี้ให้ แอดมิน

แชทที่ แอดมินกำลังส่งแชทให้แอดมินอีกคนดูแล หน้าจอแอดมินคนอื่นที่ไม่ได้ถูกส่งแชท
แชทที่ แอดมินกำลังส่งแชทให้แอดมินอีกคนดูแล หน้าจอแอดมินคนอื่นที่ไม่ได้ถูกส่งแชท

แชทที่จบแล้ว

แชทที่เคยมีแอดมินดูแล แล้วกดจบแชทเรียบร้อยแล้ว (แชทบอทกลับมาทำงาน)
แชทที่เคยมีแอดมินดูแล แล้วกดจบแชทเรียบร้อยแล้ว (แชทบอทกลับมาทำงาน)

แชทบอทตอบไม่ได้

แชทที่ไม่มีข้อความตอบกลับแชทจากแชทบอท
แชทที่ไม่มีข้อความตอบกลับแชทจากแชทบอท

แชทบอทตอบแล้ว

แชทที่แชทบอทใช้ข้อความตอบกลับแชทตอบกลับไปเรียบร้อยแล้ว (แชทบอทกำลังทำงาน)
แชทที่แชทบอทใช้ข้อความตอบกลับแชทตอบกลับไปเรียบร้อยแล้ว (แชทบอทกำลังทำงาน)

แชทบอท ส่งแชทนี้ให้ แอดมิน

แชทที่ แชทบอทส่งแชทให้แอดมินดูแล (แชทบอทกำลังทำงาน) หน้าจอแอดมินคนอื่นที่ไม่ได้ถูกส่งแชท
แชทที่ แชทบอทส่งแชทให้แอดมินดูแล (แชทบอทกำลังทำงาน) หน้าจอแอดมินคนอื่นที่ไม่ได้ถูกส่งแชท
แชทที่แชทบอทส่งแชทให้แอดมินดูแล (แชทบอทกำลังทำงาน) หน้าจอแอดมินที่เป็นคนถูกส่งแชทให้
แชทที่แชทบอทส่งแชทให้แอดมินดูแล (แชทบอทกำลังทำงาน) หน้าจอแอดมินที่เป็นคนถูกส่งแชทให้

ยังไม่เริ่มคุย

ลูกค้าที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาแต่ยังไม่เกิดบทสนทนาขึ้น (แชทบอทกำลังทำงาน)
ลูกค้าที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาแต่ยังไม่เกิดบทสนทนาขึ้น (แชทบอทกำลังทำงาน)

คำสั่งในสถานะห้องแชท

ในสถานะของห้องแชทนี้ จะมีปุ่มคำสั่งให้ทำต่อไปได้ 3 ปุ่ม จะปรากฏปุ่มใดบ้างจะขึ้นอยู่กับสถานะของแชทและสถานะของแอดมินที่กดเข้ามาดู

  1. ปุ่มจบแชท: หากมีแอดมินคนใดคนหนึ่งดูแลแชทอยู่ แชทบอทจะหยุดทำงานชั่วคราว กดจบแชทเพื่อคืนสถานะของแชทกลับสู่เป็นกลาง เพื่อรอรับแชทใหม่จากลูกค้า
  2. ปุ่มส่งแอดมิน: ส่งแชทนี้ให้แอดมินคนอื่นเป็นคนดูแล เมื่อกดแล้วจะขึ้นหน้าต่างนี้มา ให้กด ยืนยัน เพื่อส่งต่อแชท
  • สามารถฝากข้อความเพื่อสื่อสารกับแอดมินที่ถูกส่งต่อแชทไปได้ด้วย
  • image

3. ปุ่มรับแชท: กดปุ่มนี้เพื่อรับแชทมาดูแลต่อด้วยตนเอง (ปุ่มรับแชทจะไม่ปรากฏ หากคุณเป็นคนดูแลแชทนั้นอยู่แล้ว)