สถานะของห้องแชท

สถานะของห้องแชท

สถานะของห้องแชท

เมื่อเข้ามาสู่ห้องแชทของลูกค้าคนใดคนหนึ่งแล้ว ด้านบนจะปรากฎแถบสถานะของแชทนั้นๆ ขึ้น ซึ่งจะเป็นสถานะของแชทเดียวกับที่ปรากฏบนแถบสถานะแชท

สถานะแชทที่เกี่ยวข้องกับแชทบอท จะบอกสถานะการทำงานของแชทบอทด้วย เช่น แชทบอท:หยุดทำงาน แชทบอท:กำลังทำงาน

รอแอดมินตอบ

แชทที่รอแอดมินตอบ 
ยังไม่มีแอดมินคนไหนรับไปดูแล
(แชทบอทหยุดทำงาน)
แชทที่รอแอดมินตอบ ยังไม่มีแอดมินคนไหนรับไปดูแล (แชทบอทหยุดทำงาน)

แชทที่แอดมินคนอื่นกำลังดูแลอยู่

แชทที่แอดมินคนอื่นกำลังดูแลอยู่ 
(แชทบอทหยุดทำงาน)
แชทที่แอดมินคนอื่นกำลังดูแลอยู่ (แชทบอทหยุดทำงาน)

แชทที่คุณกำลังดูแลอยู่

แชทที่คุณกำลังดูแลอยู่ (จะปรากฎชื่อของคุณอยู่ด้านหน้า)
แชทที่คุณกำลังดูแลอยู่ (จะปรากฎชื่อของคุณอยู่ด้านหน้า)

แชทที่จบแล้ว

แชทที่เคยมีแอดมินดูแล แล้วกดจบแชทเรียบร้อยแล้ว (แชทบอทกลับมาทำงาน)
แชทที่เคยมีแอดมินดูแล แล้วกดจบแชทเรียบร้อยแล้ว (แชทบอทกลับมาทำงาน)

แชทบอทตอบไม่ได้

แชทที่ไม่มีข้อความตอบกลับแชทจากแชทบอท
แชทที่ไม่มีข้อความตอบกลับแชทจากแชทบอท

แชทบอทตอบแล้ว

แชทที่แชทบอทใช้ข้อความตอบกลับแชทตอบกลับไปเรียบร้อยแล้ว (แชทบอทกำลังทำงาน)
แชทที่แชทบอทใช้ข้อความตอบกลับแชทตอบกลับไปเรียบร้อยแล้ว (แชทบอทกำลังทำงาน)

ในสถานะของห้องแชทนี้ จะมีปุ่มคำสั่งให้ทำต่อไปได้ 3 ปุ่ม จะปรากฏปุ่มใดบ้างจะขึ้นอยู่กับสถานะของแชทและสถานะของแอดมินที่กดเข้ามาดู

  1. ปุ่มจบแชท: หากมีแอดมินคนใดคนหนึ่งดูแลแชทอยู่ แชทบอทจะหยุดทำงานชั่วคราว กดจบแชทเพื่อคืนสถานะของแชทกลับสู่เป็นกลาง เพื่อรอรับแชทใหม่จากลูกค้า
  2. ปุ่มส่งแอดมิน: ส่งแชทนี้ให้แอดมินคนอื่นเป็นคนดูแล เมื่อกดแล้วจะขึ้นหน้าต่างนี้มา ให้กด ยืนยัน เพื่อส่งต่อแชท
  • สามารถฝากข้อความเพื่อสื่อสารกับแอดมินที่ถูกส่งต่อแชทไปได้ด้วย
  • image

3. ปุ่มรับแชท: กดปุ่มนี้เพื่อรับแชทมาดูแลต่อด้วยตนเอง (ปุ่มรับแชทจะไม่ปรากฏ หากคุณเป็นคนดูแลแชทนั้นอยู่แล้ว)