ตั้งค่าข้อความต้อนรับ

ตั้งค่าข้อความต้อนรับ

หลักการทำงาน

Facebook Page เริ่มทำงานเมื่อลูกค้ากด เริ่มใช้งาน (Get started)

ตัวอย่างข้อความทักทายจาก Facebook Page
ตัวอย่างข้อความทักทายจาก Facebook Page

LINE Official Account เริ่มทำงานเมื่อลูกค้า เพิ่มเพื่อน (Add friend)

ตัวอย่างข้อความทักทายจาก LINE OA
ตัวอย่างข้อความทักทายจาก LINE OA

การตั้งค่า

  1. ไปยังฟีเจอร์ การตอบอัตโนมัติ → เลือก ข้อความทักทาย ในเมนูด้านซ้าย
image
  1. เลือกช่องทางที่ต้องการตั้งค่าข้อความทักทาย
image
  1. ตั้งค่ารูปแบบการตอบอัตโนมัติและคำสั่งและการเชื่อมต่อ
image
image
  1. เปิดใช้งาน
image

สามารถดูวันที่แก้ไขล่าสุดและผู้แก้ไขล่าสุด (นำเมาส์ไปชี้ที่วันที่) ของข้อความต้อนรับได้ตรงมุมขวาบนในหน้าจอสร้าง/แก้ไขข้อความทักทาย

image