แนะนำฟีเจอร์แดชบอร์ดแอดมิน

แนะนำฟีเจอร์แดชบอร์ดแอดมิน

แดชบอร์ดแอดมิน แสดงสถิติของการทำงานของทีมแอดมิน เห็นสถิติการบริการโดยรวมของทีมงาน ใช้เวลานานแค่ไหนในการเข้าไปตอบเคสลูกค้า ทีมงานคนไหนตอบลูกค้าและแก้ปัญหาได้เร็วที่สุด คนไหนสามารถจบเคสได้ด้วยตนเอง เพื่อประเมินผลการทำงานรายบุคคลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

image

จำนวนสมาชิก

 • แสดงเป็นจำนวนสมาชิกทั้งหมดในธุรกิจ โดยแบ่งเป็นแต่ละบทบาท (ปัจจุบันจะมีเพียงบทบาท เจ้าของธุรกิจ / แอดมิน / ทีมงาน)

จำนวนเคสเฉลี่ย

ต่อวัน

 • แสดงเป็นจำนวนเคสต่อวัน และเพิ่มขึ้น/ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เลือกไว้ที่ผ่านมา

ต่อแอดมิน

 • แสดงเป็นจำนวนเคสต่อแอดมินรายคน และเพิ่มขึ้น/ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เลือกไว้ที่ผ่านมา
image

สถิติของแอดมิน

image

จำนวนเคสที่จบแล้วเฉลี่ยต่อแอดมินต่อวัน (เคส)

 • เลือกดูตาม จำนวนเคสที่จบแล้วต่อแอดมิน และ แอดมินแอคทีฟเฉลี่ยนต่อวัน(คน)
 • แสดงเป็นกราฟเส้น จำนวนเคสที่จบแล้วต่อแอดมิน และ แอดมินแอคทีฟเฉลี่ยนต่อวัน ช่วงระยะเวลาที่เลือกไว้ สามารถนำเมาส์ไปชี้ที่จุดเพื่อดูจำนวนเคสและจำนวนแอดมินที่แอคทีฟได้

จำนวนเคสที่ปิดแล้ว (Closed case)

 • แสดงเป็นจำนวนเคสที่ถูกกดปิดเคสแล้วหลังให้บริการเสร็จเรียบร้อย

image

แอดมินแอคทีฟ (Active admin)

 • แสดงเป็นจำนวนแอดมินที่ถูกประเมินสถานะแอคทีฟ หากทำกิจกรรมตามเกณฑ์การวัดค่าความแอคทีฟของ Oho Chat
image

จำนวนข้อความ (Message)

 • แสดงเป็นจำนวนข้อความทั้งหมดที่แอดมินส่งให้กับลูกค้า 1 กล่องข้อความ (บับเบิล) นับเป็น 1 ข้อความ
image

จัดอันดับแอดมิน

image

ปิดเคสมากที่สุด (เคส)

 • แสดงแอดมินและจำนวนเคสที่ปิด รวมถึงเพิ่มขึ้น/ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เลือกไว้ที่ผ่านมา

มีเคสที่เกี่ยวข้องมากที่สุด(เคส)

 • แสดงแอดมินและจำนวนเคสที่เกี่ยวข้องมากที่สุด รวมถึงเพิ่มขึ้น/ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เลือกไว้ที่ผ่านมา

เวลารอรับบริการเฉลี่ยสั้นที่สุด

 • แสดงแอดมินและระยะเวลาเฉลี่ยที่รอรับบริการ (เวลารอรับบริการ หมายถึง เวลาตั้งแต่ลูกค้าเริ่มเรียกแอดมินจนถึงการตอบครั้งแรกของแอดมินค่ะ ใช้วัดว่าเราตอบลูกค้าเร็วหรือช้า

เวลาให้บริการเฉลี่ยสั้นที่สุด

 • แสดงแอดมินและระยะเวลาเฉลี่ยที่ให้บริการเฉลี่ย (เวลาให้บริการ หมายถึง เวลาตั้งแต่เริ่มส่งข้อความกลับครั้งแรก ไปจนถึงจบแชท หรือให้บริการสิ้นสุด ใช้วัดว่าเราใช้เวลาดูแลลูกค้าแต่ละเคสนานเท่าไร) รวมถึงเพิ่มขึ้น/ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เลือกไว้ที่ผ่านมา

จำนวนวันแอคทีฟมากที่สุด (วัน)

 • แสดงแอดมินและจำนวนวันที่แอคทีฟหรือวันที่เข้ามาทำงาน ใช้งานบนโอ้โหแชท รวมถึงเพิ่มขึ้น/ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เลือกไว้ที่ผ่านมา

สมาชิกทั้งหมด

 • แสดงสถิติของสมาชิกทั้งหมดในธุรกิจ
image
image

 • เคสที่ปิดแล้ว : เคสที่ถูกกดปิดเคสแล้วหลังให้บริการเสร็จเรียบร้อย
 • เคสที่เกี่ยวข้อง : เคสที่ทางแอดมินเข้าไปเกี่ยวข้องในการดูแลเคสนั้น
 • เคสที่ปฎิเสธ : กดปฎิเสธในการดูแลเคสนั้น เมื่อมีแอดมินอีกท่านส่งเคสมาให้
 • สัดส่วนเคสที่ให้บริการคนเดียว : การดูแลเคสนั้นเพียงคนเดียว โดยไม่ได้มีแอดมินท่านอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องในการดูแล
 • เวลารอรับบริการ : Response time เวลาตั้งแต่ลูกค้าเริ่มเรียกแอดมินจนถึงการตอบครั้งแรกของแอดมินค่ะ ใช้วัดว่าเราตอบลูกค้าเร็วหรือช้า
 • เวลาให้บริการ : (Resolution time) เวลาตั้งแต่เริ่มส่งข้อความกลับครั้งแรก ไปจนถึงจบแชท หรือให้บริการสิ้นสุด ใช้วัดว่าเราใช้เวลาดูแลลูกค้าแต่ละเคสนานเท่าไร
 • จำนวนข้อความ : จำนวนข้อความทั้งหมดที่แอดมินส่งให้กับลูกค้า 1 กล่องข้อความ (บับเบิล) นับเป็น 1 ข้อความ
 • จำนวนวันแอคทีฟ : จำนวนวันที่เข้ามาทำงาน ใช้งานบนโอ้โหแชท
 • แอคทีฟล่าสุด : วันที่เข้ามาทำงาน ใช้งานบนโอ้โหแชทวันล่าสุด