ผังแชทบอท

ผังแชทบอท

สถานะต่าง ๆ ของผังแชทบอท

ควรเปิดใช้งาน

image

เมื่อใช้งานครั้งแรก ระบบจะแนะนำให้เปิดใช้งานแชทบอททุกฟังก์ชัน

เปิดใช้งาน

image

แชทบอทฟังก์ชันนี้กำลังทำงานอยู่

ปิดใช้งาน

image

แชทบอทฟังก์ชันนี้ไม่ได้ทำงานอยู่