แนะนำฟีเจอร์แชทบอท

แนะนำฟีเจอร์แชทบอท

เมื่อเข้ามาสู่หน้าฟีเจอร์แชทบอท ผู้ใช้จะพบกับแถบเครื่องมือด้านซ้าย หน้าตาดังรูป (หากไม่เห็นแถบเครื่องมือ ให้นำเมาส์ไปชี้ทางซ้ายมือของหน้าจอ เพื่อเปิดการซ่อนแถบเครื่องมือ)

 • แถบเครี่องมือแชทบอทนี้จะแสดงประเภทต่าง ๆ ของแชทบอทที่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ ทั้งหมด 9 อย่าง รวมถึง ผังแชทบอทที่เอาไว้ดูภาพรวมของแชทบอททั้งหมด
 • ในแถบเครื่องมือนี้ เมนูการตอบกลับแชท และเมนูตอบกลับคอมเมนต์จะมีตัวเลขแสดงถึงจำนวนคำตอบอัตโนมัติที่ตั้งไว้ในเมนูนั้น ๆ
image

ผังแชทบอท

ฟังก์ชันของแชทบอท

ฟีเจอร์แชทบอทหรือคำตอบอัตโนมัติที่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้เอง มีทั้งหมด 9 ประเภท

ข้อความตอบกลับ

 1. ตอบกลับแชท: แชทบอทหรือคำตอบอัตโนมัติที่จะตอบกลับแชทของลูกค้าที่ทักเข้ามา สามารถตอบกลับได้เป็นข้อความ รูปภาพ ไฟล์ ปุ่ม
 2. ตอบกลับคอมเมนต์: คำตอบอัตโนมัติตอบกลับคอมเมนต์ใน Facebook Page สามารถตอบกลับไปทางคอมเมนต์หรือส่งเข้าอินบ็อกซ์ของลูกค้าได้โดยตรง ตอบกลับได้เป็น ข้อความ รูปภาพหรือไฟล์

ฟังก์ชัน

 1. ข้อความต้อนรับ: คำตอบอัตโนมัติเมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามามาครั้งแรก
 2. ข้อความต้อนรับ (ติดต่อซ้ำ): คำตอบอัตโนมัติเมื่อลูกค้าติดต่อกลับมาอีกครั้ง
 3. เมนูหลัก: เมนูหลักสำหรับใช้เชื่อมต่อกับฟังก์ชันอื่น
 4. ข้อความเมื่อบอทตอบไม่ได้: คำตอบอัตโนมัติเมื่อแชทบอทตอบไม่ได้ หรือลูกค้าพิมพ์ข้อความนอกเหนือจากที่กำหนดข้อความตอบกลับไว้
 5. ข้อความเมื่อเรียกแอดมิน: คำตอบอัตโนมัติเมื่อลูกค้ากดเรียกแอดมิน โดยจะเป็นข้อความทิ้งทายจากแชทบอท ก่อนที่จะส่งไปให้แอดมินมารับช่วงต่อ

ฟังก์ชันพิเศษ

 1. Messenger เมนู: เมนูใน Facebook Messenger ที่ลูกค้าสามารถกดเปิดได้เอง มีลักษณะเป็นปุ่มข้อความ
 2. LINE OA ริชเมนู: ริชเมนูใน LINE OA ของธุรกิจ ที่ลูกค้าสามารถกดเปิดได้เอง มีลักษณะเป็นปุ่มภาพ